Kategoria: Wyróżnione prace

Konkurs prac 2019

Zapraszamy  do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dietetyki.  W konkursie mogą wziąć udział tylko prace po obronie.  Termin nadsyłania prac: 18 października 2019 r. Adres mailowy: biuro@megafon.info.pl Warunkiem udziału jest nadesłanie streszczenia pracy zgodnie z wytycznymi: język polski, podział zgodny ze streszczeniami do czasopism (cel, materiał, metoda… itd.)  czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5,…
Przeczytaj więcej

Wyróżniona praca – Żywienie i synteza folianów

„Sposób żywienia a potencjał mikrobioty człowieka do syntezy folianów.” – Dorota Gumiela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Streszczenie pracy zostało usunięte na życzenie autorki. Wyróżniona praca, wyniki badania i wnioski zostały zaprezentowane na IX Konferencji Żywienie, Zdrowie i Choroby. Gratulujemy!

Wyróżniona praca – Styl życia personelu medycznego

„Zależność między formą pracy personelu medycznego a ich stylem życia.” – Weronika Kamińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny) Wprowadzenie: Przewlekłe choroby niezakaźne stanowią główną przyczynę zgonów ludzi na świecie. Liczne badania wskazują, iż praca zmianowa w służbie zdrowia jest związana z obciążeniem wynikającym z dyżurów nocnych. Cel badania: Niniejsze badanie miało na celu porównanie stylu życia, w…
Przeczytaj więcej

Wyróżniona praca – Programowanie żywieniowe

„Analiza sposobu żywienia małych dzieci w kontekście programowania żywieniowego.” – Dagmara Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) WPROWADZENIE: Programowanie żywieniowe odnosi się do sposobu żywienia dzieci podczas tzw. „okresów krytycznych”, podczas których dochodzi do ich gwałtownego  rozwoju. Koncepcje programowania żywieniowego zakładają, że zarówno niedobór, jak i nadmiar danego składnika odżywczego (np. białka, kwasów omega-3) może wywołać…
Przeczytaj więcej