Konkurs prac – upłynął termin zgłoszeń

26 października 2018r. zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych.

Prosimy o NIE przesyłanie kolejnych prac. Otrzymane prace zostały przekazane do oceny.

Prace oceni Komitet Naukowy w składzie:

  1. Prof. dr hab. Marian Grzymisławski
  2. Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
  3. Prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska
  4. Dr inż. Marzena Zołoteńka – Synowiec
  5. Dr med. Katarzyna Neubauer
  6. Dr med. Radosław Kempiński

Ocenie zostaną poddane: znaczenie przedstawionego problemu, materiał i metodyka badań, zastosowane metody analizy wyników, opracowanie statystyczne wyników, sposób przedstawienia wyników, wnioski.

Wyniki prac Komitetu Naukowego zostaną ogłoszone do dnia 12 listopada 2018r.

Warunki prezentacji będą przesłane po ogłoszeniu wyników konkursu.