Wyróżniona praca – Styl życia personelu medycznego

„Zależność między formą pracy personelu medycznego a ich stylem życia.”

– Weronika Kamińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Wprowadzenie:

Przewlekłe choroby niezakaźne stanowią główną przyczynę zgonów ludzi na świecie. Liczne badania wskazują, iż praca zmianowa w służbie zdrowia jest związana z obciążeniem wynikającym z dyżurów nocnych.

Cel badania:

Niniejsze badanie miało na celu porównanie stylu życia, w tym zachowań żywieniowych, personelu medycznego pracującego w systemie zmianowym z personelem medycznym pracującym w porze dziennej.

Wyróżniona praca, wyniki badania i wnioski zostaną zaprezentowane na IX Konferencji Żywienie, Zdrowie i Choroby. Gratulujemy!