Wyróżniona praca – Programowanie żywieniowe

„Analiza sposobu żywienia małych dzieci w kontekście programowania żywieniowego.”

– Dagmara Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

WPROWADZENIE: Programowanie żywieniowe odnosi się do sposobu żywienia dzieci podczas tzw. „okresów krytycznych”, podczas których dochodzi do ich gwałtownego  rozwoju. Koncepcje programowania żywieniowego zakładają, że zarówno niedobór, jak i nadmiar danego składnika odżywczego (np. białka, kwasów omega-3) może wywołać trwałe zmiany w metabolizmie dziecka. Istotne jest również karmienie piersią oraz momenty rozszerzania diety. Odpowiednie przeprogramowanie metabolizmu i dostosowanie go do potrzeb organizmu ma wpływ na dorosłe życie dziecka, zmniejszając ryzyko wystąpienia m.in. otyłości, cukrzycy typu 2, a także chorób układu krwionośnego i nerwowego.

CEL: Celem pracy była ocena świadomości mam oraz znajomości zasad programowania żywieniowego, a także sprawdzenie, czy znajomość tych zasad przekłada się na prawidłowe żywienie dzieci do lat 3.

Wyróżniona praca zostanie zaprezentowana na IX Konferencji Żywienie, Zdrowie i Choroby. Gratulujemy!