Wykład #5 – Wegetarianizm a minimalizacja cierpienia zwierząt

Wioletta Jedlecka, Joanna Helios (Uniwersytet Wrocławski)„Wegetarianizm a minimalizacja cierpienia zwierząt”

Wykład rozpocznie się w sobotę 24 listopada 2018r. o godzinie 11.05, jest umieszczony w Sesji Naukowej I.

Celem naszego wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie czy wegetarianizm minimalizuje cierpienie zwierząt? Wegetarianizm bywa definiowany jako system żywienia wyłączający pokarmy mięsne, a zatem części ciał zwierzęcych, które są otrzymywane poprzez zabijanie zwierząt. Wegetarianizm jako styl odżywiania się, ale i filozofia życiowa swoje początki bierze od przyjęcia założenia, że człowiek jest istotą roślinożerną, genetycznie i morfologicznie przystosowaną do trawienia pokarmu roślinnego. Jest to świadome odrzucenie z diety potraw mięsnych, spowodowane wyznawanym światopoglądem. Nie da się prowadzić dysputy o wegetarianizmie bez odwołania do filozofii, etyki, religii  i prawnej ochrony zwierząt. Wobec tego zaprezentujemy argumenty na rzecz wegetarianizmu (np. niesprawiedliwe traktowanie interesów zwierząt, deontologiczna koncepcja praw moralnych). Sam wpływ produkcji mięsa na środowisko i zdrowie może stanowić podstawę do dyskusji nad mądrą dietą, bądź do minimalizacji szkodliwych konsekwencji hodowli i spożywania mięsa. Wśród obrońców zwierząt, pomimo wspólnego frontu przeciwko spożywaniu mięsa, istnieją istotne różnice. Dotyczą one przede wszystkim odmiennych sposobów uzasadnienia takiego zakazu. Ciekawym zagadnieniem jest określenie relacji między wegetarianizmem a welfaryzmem oraz prezentacja stanowisk niewelfarystycznych.


Dr hab. Wioletta Jedlecka – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski; radca prawny OIRP we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze: idea feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach, przemoc domowa, ochrona zwierząt, wegetarianizm w ujęciu filozoficznym i etycznym, wykładnia prawa.

Dr hab. Joanna Helios – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski; radca prawny OIRP we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze: prawa zwierząt, trauma w prawie, wykładnia prawa Unii Europejskiej, feminizm.