Wykład #1 – Nutrigenetyka w gabinecie dietetyka

Czy za niektóre porażki dietetyczne możemy z czystym sumieniem obwinić geny? Czy dieta może być nieskuteczna wskutek nieodpowiedniego dopasowania do profilu genetycznego, choćby pacjent przestrzegał jej zasad w każdym calu? Czy może dzięki indywidualizacji planu żywieniowego pod kątem genetycznym można osiągnąć jeszcze lepsze efekty?

O potencjale nutrigenetyki oraz jej ograniczeniach w codziennej pracy dietetyka opowie pani mgr Karolina Karabin – specjalistka w dziedzinie mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej oraz członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Na co dzień wraz z zespołem dietetyków prowadzi dział merytoryczny Cambridge Diagnostics oraz kieruje grantami naukowymi realizowanymi w Pracowni Diagnostyki Molekularnej WUM. W swojej działalności naukowej szczególnie interesuje się wpływem żywienia i współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.

Zapraszamy na wykład pani mgr Karoliny Karabin pod tytułem „Nutrigenetyka w gabinecie dietetyka, czyli jak wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe w praktyce”.

Partnerem wykładu jest firma Cambridge Diagnostics.

Do zobaczenia!


Temat wykładu: „Nutrigenetyka w gabinecie dietetyka, czyli jak wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe w praktyce”

Streszczenie wykładu:

Nutrigenetyka jest prężnie rozwijającą się nauką analizującą osobnicze różnice w populacji (polimorfizmy genetyczne) i ich wpływ na odpowiedź na poszczególne substancje odżywcze. Z uwagi na to nutrigenetyka może być wykorzystana jako narzędzie do indywidualizacji planów żywieniowych oraz prewencji chorób cywilizacyjnych. W trakcie wykładu zostaną omówione na przykładach możliwości zastosowania poszczególnych polimorfizmów genetycznych oraz ich ograniczenia w pracy dietetyka.

mgr Karolina Karabin– z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej, członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Na co dzień jako specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej prowadzi dział merytoryczny w Cambridge Diagnostics Polska oraz współpracuje z zespołem dietetyków w Poradni dietetycznej przy Cambridge Diagnostics. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. W tym roku planuje obronę rozprawy doktorskiej na I Wydziale Lekarskim WUM z zakresu genetyki białaczek. Ze specjalistami dzieli się swoją praktyczną wiedzą na konferencjach naukowych, szkoleniach oraz na łamach czasopism jak „Współczesna Dietetyka”, „Fabryka Siły” oraz portalach internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem żywienia i współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.