Wykład #6 – Znaczenie żywienia w postępowaniu u pacjentów chorujących na łuszczycę

Aleksandra Batycka-Baran (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)Znaczenie żywienia w postępowaniu u pacjentów chorujących na łuszczycę.

Wykład rozpocznie się w sobotę 24 listopada 2018r. o godzinie 12.10

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych zapalnych chorób skóry, która występuje u około 1-3% populacji ogólnej. Patogeneza choroby  jest złożona, wieloczynnikowa i nie do końca poznana, biorą w niej udział zarówno czynniki genetyczne, immunologiczne, jak i środowiskowe. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na rolę diety w patogenezie tej choroby. Podkreślany jest korzystny wpływ np. diety śródziemnomorskiej na przebieg choroby. W wykładzie zostaną przedstawione najnowsze doniesienia na temat wpływu diety na przebieg łuszczycy.

Dr hab. Aleksandra Batycka-Baran, pracuje jako adiunkt w Klinice Dermatologii,  Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od wielu lat opiekuje się pacjentami chorującymi na łuszczycę. Prowadzi programy terapeutyczne dla pacjentów z łuszczycą, oraz badania kliniczne nowych leków. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań nad etiopatogenezą łuszczycy, za co została wyróżniona w tym roku Nagrodą Ministra Zdrowia.